Kidungan / Gending Jawa

- Pangkur (7 baris)
- Sinom (9 baris)
- Asmorodono (6 baris)
- Kinanthi (6 baris)
- Dandanggulo (12 baris)
- Pucung (5 baris)

0 comments: